Landare ekoizpena

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Landare Ekoizpena Sailak ikerketa-proiektuak egiten ditu, ekoizpen-sistemak eta nekazaritza-jardunbideak egokituz eta optimizatuz, nekazaritza- eta basogintza-ustiategien errentagarritasuna eta jasangarritasuna hobetzeko. Gure lanetan analizatzen, garatzen eta baliatzen ditugun teknika agronomikoek eragina dute gure produktuen ekoizkortasunean, jasangarritasunean eta kalitate sentsorialean eta elikagarritasunean.
Hobekuntza genetiko tradizionaletik, berezko barietateak —gure nekazaritza- eta ingurumen-baldintzetara egokituak— lortzen saiatzen gara, kalitatea eta ekoizpena hobetzeko, eta, teknologiarik berrienak erabiliz, produkzio-sistemak hobetzeko potentzialtasuna edo ezaugarriak dituzten espezie eta espezimenak identifikatzen ditugu. Gure helburua, halaber, natura-baliabideak hobeto erabiltzea da, eta nekazaritza-jardunbideak hobetzea, ustiategien jasangarritasun handiagoa lortzearren.
Gainera, nekazaritzako elikagaien hondakinak modu integralean kudeatzeko estrategiak garatzen dihardugu, ekoizpen-jarduera berriak sortzeko eta, aldi berean, espazio jasangarriago bat lortzeko. Aktiboki egiten dugu bat joera berriekin, gure produktu primarioak beste sektore batzuetan lehiatu daitezen lagunduz, eta biomolekula osasungarriak edukitzeagatik balio erantsia duten laboreak sortzeko alternatibak identifikatuz eta bilatuz.
Gure ahalmen zientifiko osoa sektore primarioaren zerbitzura jartzea dugu helbururik behinena, eta, horretarako, a priori urrunagoak diruditen beste sektore batzuekin batera berritzen eta lanean dihardugu.
SAILEKO ARDURADUNA
Sonia Castañon de la Torre (scdelatorre@neiker.eus)