Ikerketa ildoak

Agrosistemas

Nekazaritzako Jardunbide Iraunkortasuna

 • Nekazaritza jarduerak uraren, airearen eta lurraren gainean sortzen duen eraginaren ebaluazioa eta arintzea
 • Ingurumen adierazleak
 • Diagnosi eta lurraldearen kudeaketarako ereduak
 • Praktika jasangarriak

Aldaketa klimatikoa

 • Kuantifikazioa
 • Diagnosia
 • Egoerak
 • Aurre egiteko ereduak
 • Arintzea eta egokitzea
 • Inbentarioak
 • Berotegi gasak
 • Karbonoaren bahiketa

Hondakinak eta efluenteak

 •  Berrerabilera, errebalorizazioa eta hondakinen tratamendua
 • Bioenergiak
 • Lurzoru artifizialen sorkuntza