Tesia: simaur erdikonpostatuaren bidezko biodesinfekzioa eraginkorra dela Phytophthora capsici patogenoa kontrolatzeko

Egilea: Mireia Núñez Zofío
Zuzendaria: Carlos Garbisu y Santiago Larregla
Data: 2012
Jaisteko lotura:
TESEOA

Tesia: Animalien elikadura, esne ganaduak eragindako nitrogeno isuriteak arintzeko estrategia gisaCattle nutrition as a strategy to mitigate gaseous nitrogen losses from dairy farming, Tesia

Egilea: Haritz Arriaga
Zuzendaria:  Pilar Merino y Sergio Calsamiglia
Data: 2010
Jaisteko Lotura:
TESEOA

Araba Errioxako mahasti Zonifikazioa lurzoru propietateen arabera eta honen eragina ekoizpen eta kalitatean

Egilea: Olatz Unamunzaga
Zuzendaria: Ana Aizpurua y Asunción Usón
Data: 2010
Jaiteko lotura:
TESEOA

“Fitoextracción de Pb, Zn y Cd mediante Cynara cardunculus L. y Thlaspi caerulescens J. & C. Presl.: implicaciones ambientales y en la salud del suelo” Tesia

Egilea: Javier Hernández Allica
Zuzendaria: Carlos Garbisu y José Mª Becerril
Data: 2006
Jaisteko esteka:
TESEOA