Neiker zifratan

Diru sarreren bilakaera: (milioika euro)

Año
2014 2015 PG-2016
Kontratu Bidezko Finantziazioa
6,8 7,16 7,3
Finantziazio Publiko Lehiakorra
2,93 1,74 2,37
Finantziazio Publikoa
2,07 1,66 1,95

Zifrak:

Cifras_Eusk